------------------------------------------------

Informace o školce 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
 

Mateřská škola je pětitřídní, z toho dvě třídy jsou speciální třídy pro děti s vadami řeči. Je umístěna v jednopatrové budově se školní zahradou, součástí budovy je školní kuchyně.

Budova má jedno podlaží, v přízemí jsou dvě logopedické třídy včetně šaten, kabinety pro logopedii, přípravny jídel, školní jídelna, kancelář vedoucí školní jídelny, jídelna pro cizí strávníky, keramická dílna, malá prádelna, zázemí pro pracovníky školní kuchyně, malá hudební místnost. V patře budovy je ředitelna, tři třídy včetně šaten pro děti a personál, sociální zařízení pro děti i dospělé, kabinet pro pedagogické pracovníky.

Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti. Celá budova je vyzdobena především  vlastními výtvory a výrobky, zejména ve třídách a šatnách jsou pro výzdobu využívány dětské práce.

 

                Mateřská škola nabízí kapacitu pro 108 dětí.

 

                Součástí školy je školní jídelna.

Vybavení školní jídelny bylo modernizováno dle ročních prováděcích plánů, které vycházely z plánovaného rozpočtu na každý kalendářní rok a dle finančních možností zřizovatele. Moderní vybavení v současné době  umožňuje zajištění stravy odpovídající současným trendům zdravého stravování, vyhovuje všem hygienickým normám.

Kapacita školní jídelny je 150 obědů.

Je využita v rámci své hlavní činnosti, tak i činnosti doplňkové – vaření pro cizí strávníky.

 

                Objekt mateřské školy obklopuje poměrně velká školní zahrada, která v minulosti prošla částečnou rekonstrukcí. Nabízí dostatek travnaté herní plochy, byla vybavena novými herními prvky, vznikly zastíněné plochy, mlhoviště, „bylinková zahrádka“. Dostatek stínu umožňuje dětem možnost příjemného  pobytu i v horkých letních měsících, Zahrada mateřské školy nabízí  plně funkční prostor pro hry a dostatečné pohybové vyžití a relaxační aktivity dětí, umožňuje realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi. Je prostorem, který vytváří příznivé podmínky pro její maximální využívání ve prospěch rozvoje klíčových kompetencí dětí předškolního věku a pro naplňování cílů RVP PV.

                Nejbližší okolí školy tvoří starší zástavba, mateřská škola leží na samém okraji města, v klidném prostředí mimo hlavní komunikace, v bezprostřední blízkosti jsou dva lesoparky. Ne příliš velká vzdálenost do centra města nám umožňuje poznání našeho města, návštěvu důležitých správních budov a řadu exkurzí. 

                Umístění naší  mateřské školy, lokalita, v které se nachází, umožňuje rovněž pozorování v přírodě,

 přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu,

 umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí.. 

                Přestože zahájení provozu školy je datováno 1. 2.1968, patří škola díky rekonstrukcím a neustálé obměně a výměně zastaralého mezi progresivní. K tomuto rovněž přispívá bohatý vzdělávací program, který odráží filozofii mateřské školy, založený na efektivní spolupráci s rodinou, institucemi a dalšími subjekty. O mateřská škola má dobrou image, ze strany rodičů je o ní zájem.

                Od 1.7.2002 je škola samostatným právním subjektem příspěvkovou organizací.

 

 
 
 
 

| Autor: lassakova | Vydáno dne 16. 04. 2009 | 4453 přečtení |

Vytvořeno pomocí PHPRS Administrace ZDE