------------------------------------------------

Termín a podmínky zápisu 

ZÁPIS DO BĚŽNÝCH   + LOGOPEDICKÝCH TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rada města Havířova schválila termíny zápisů do mateřských škol pro školní rok 2018/2019

14. května 2018 od 9.00 do 16.00 hod

15. května 2018 od 9.00 do 12.00 hod

Místo pro podávání žádostí: ředitelna mateřské školy

 U zápisu zákonný zástupce dítěte dokládá:

·                    vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“

·                    vyplněný „Evidenční list dítěte“

·                    potvrzení dětského lékaře

·                    rodný list dítěte

·                    občanský průkaz

·                    žádají – li rodiče o přijetí dítěte se zdravotním postižením (§ 16 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.     o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon) doloží rovněž písemné vyjádření školského poradenského zařízení.

·                    pro přijetí dítěte do logopedické třídy je nutné doložit vyjádření SPZ Karviná – možno dodat dodatečně. Vyjádření SPZ Karviná vydává na základě vyšetření dítěte, na které je nutno se  objednat, vzhledem k delším čekacím dobám . doporučujeme co nejdříve  - na tel.: čísle: 59 631 49 23.  

Formuláře „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“ , „Evidenční list" pro dítě v mateřské škole“ a formulář „ Vyjádření dětského lékaře“ si mohou rodiče vyzvednout v ředitelně mateřské školy (v pracovních dnech od 10.00 – 13.00 hodin) nebo v kanceláři hospodářky školy a ved. ŠJ (v pracovních dnech od 6.00 – 13.00 hodin), nebo je najdete také v sekci Ke stažení – formuláře.

Upozornění: o přijetí nerozhoduje pořadí, proto není nutné být u zápisu "mezi prvními". Tvoří se tak zbytečně fronta na zapsání a prodlužujete sobě čas čekání. Využijte proto časový rozsah, který je Vám nabízen.

 "DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ" první den zápisu. Můžete získat bližší informace o mateřské škole, Vaše dítě bude mít možnost seznámit se s prostředím třídy, můžete využít vybavení třídy a herny pro hru s Vaším dítětem.


| Autor: lassakova | Vydáno dne 16. 01. 2012 | 7501 přečtení |

Vytvořeno pomocí PHPRS Administrace ZDE