------------------------------------------------

Kritéria přijetíKritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019

MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov – Podlesí

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Věk dítěte

Body

3 roky po 31. 12. 2018  1
3 roky k 31. 12. 2018  2
3 roky k 31. 8. 2018  4
4 roky k 31. 8. 2018  6

5 let k 31. 8. 2018 a odklad školní docházky

 8
Pomocné kritérium  
 MŠ navštěvuje sourozenec  1

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší. 


Podmínky přijetí dítěte do běžné třídy MŠ:

  • V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
  • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

Podmínky přijetí dítěte do speciální  - logopedické třídy MŠ:

  • Do speciální - logopedické třídy bude přijato dítě s platným posudkem SPZ Karviná pro vady řeči, popřípadě jiného SPZ dle druhu postižení - SPZ Ostrava - PAS, SPZ Frýdek - Místek pro tělesná postižení.
  • další podmínky stejné jako u běžných tříd

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • potvrzení dětského lékař
  • občanský průkaz

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do

 


| Autor: Polakova | Vydáno dne 18. 02. 2014 | 3017 přečtení |

Vytvořeno pomocí PHPRS Administrace ZDE