------------------------------------------------

Kritéria přijetíKritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018

PŘIPRAVUJEME

MŠ E. Holuba 7/1403, Havířov – Podlesí

Ředitelka Mateřské školy Havířov-Podlesí, E. Holuba 7/1403, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Věk dítěte

Body

   
   
   
   

 

 
   
   

 
Podmínky přijetí dítěte do běžné třídy MŠ:

 

  • Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
  • V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
  • Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
  • Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.  

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

  • vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • rodný list dítěte
  • potvrzení dětského lékař
  • občanský průkaz

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 16. 5. 2016


| Autor: Polakova | Vydáno dne 18. 02. 2014 | 2748 přečtení |

Vytvořeno pomocí PHPRS Administrace ZDE