O naší školce

Vybavení školky

Mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově se školní zahradou, součástí budovy je školní kuchyně. Budova má jedno podlaží, v přízemí jsou dvě třídy včetně šaten, školní jídelna, kancelář vedoucí školní jídelny a hospodářky školy, jídelna pro cizí strávníky, keramická dílna, hudební místnost, malá prádelna.
V patře budovy je ředitelna, kancelář zástupkyně ředitelky, tři třídy, herny včetně šaten pro děti a personál, kabinet pro pedagogické pracovníky. Příjemný interiér umocňuje jeho vybavení novým dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti.
Prostory jednotlivých tříd mateřské školy jsou vyhovující, dostatečně velké, skýtají dětem dostatek prostoru pro hru, součástí každé třídy je kuchyňka pro přípravu a výdej stravy.
Každá třída má velkou dětskou hernu a další menší „tématické“ herny, šatnu, a sociální zázemí. Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček a didaktickým materiálem.
Objekt mateřské školy obklopuje poměrně velká školní zahrada, která prošla ve školním roce 2008/2009 rozsáhlou rekonstrukcí.
Byla odstraněna velká a nevhodná asfaltová plocha, která byla nahrazena travnatým povrchem, vznikly nové herní plochy, zahrada byla vybavena novými herními prvky, zastíněné plochy umožňují dětem možnost příjemného  pobytu i v horkých letních měsících, byla vybudována „bylinková zahrádka“.
Rekonstrukcí tak vznikl plně funkční prostor pro hry a dostatečné pohybové vyžití a relaxační aktivity dětí, umožňuje realizovat společná odpoledne s rodiči a dětmi.
Menu