Adaptace

Proces adaptace
Slovo adaptace bychom mohli přeložit jako postupné seznamování s něčím novým.
V mateřské škole je tímto termínem myšleno nové prostředí, noví lidé, ať už dospělí nebo děti. Pro dítě je tento proces jednodušší, když mu my, dospělí, pomůžeme…
Začátek a období adaptace – naše dítě je poprvé v MŠ
Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě.
Tato změna přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat:
 • vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami
 • vstup mezi cizí děti a dospělé
 • přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
 • komunikace s „novou autoritou“ – paní učitelkou
 • odloučení od rodičů
Jak dítě na mateřskou školu připravit
 • nikdy děti školkou nestrašte, nevyhrožujte
 • o školce a učitelce hovořte pouze v pozitivním světle – před dětmi je nikdy nekritizujte, nezpochybňujte, i kdybyste si to třeba mysleli
 • říkejte jim o hezkých hračkách, kamarádech, pohádkách, písničkách, výletech a jiných lákavých činnostech, které je čekají
 • choďte okolo školky a ukazujte dětem, jak si ty dnešní děti hrají na zahradě, jak jsou veselé a spokojené
 • vytvářejte dětem klidný režim, měňte jej minimálně – nenechte se ovlivňovat a vydírat, buďte laskaví, ale důslední
 • zkoušejte krátká odloučení dítěte od maminky
 • učte děti sebeobsluze /jíst lžící, používat WC, umývat si ruce, oblékat, svlékat…/
 • krátce před nástupem nechte dítě vybrat si v obchodě něco, co bude mít s sebou ve školce – bačkůrky, tričko, tepláky, plyšovou hračku….
Jak dítěti pomoci při vstupu do MŠ
 • buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí /za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte/
 • přibalte mu mazlíčka na spaní /dovolte dítěti, aby si vzalo do školky svého oblíbeného plyšáčka, jedná se o hračky, ke kterým mají citové pouto a často jim výrazně pomáhají urychlit adaptaci na nové prostředí/
 • používejte stejné rituály /voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je, pokud možno, ve stejnou hodinu, používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině – ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod./
 • rozlučte se krátce /loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte/
 • buďte citliví a trpěliví /vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo/
 • ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte /vysvětlete mu, že ho máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas, nebo že s ním nechcete být doma, každý má své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku/
 • komunikujte s učitelkou /možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát/
 • potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte /neříkejte doma dítěti, že chápete, jaké to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez maminky, naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo, naslouchejte mu, jaké má zážitky – informace si však nevynucujte/
 • do mateřské školy máte kdykoli přístup, pro dítě si můžete chodit až do třídy, kde mu můžete pomoci při úklidu hraček, či dokončení práce
Co by dítě mělo umět /od 3. roku věku dítěte/ při nástupu do MŠ
 • obouvat a zouvat bačkory a boty /s tkaničkami pomůže p. učitelka/
 • poznat si své oblečení /vše by mělo být podepsané nebo označené/
 • oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky /učitelka připraví, nasměruje, pomůže, ale dítě by se mělo snažit/
 • vydržet sedět při jídle u stolu
 • samo se najíst lžící
 • pít ze skleničky, hrníčku
 • umývat si ruce mýdlem, utírat se do ručníku, pustit si vodu
 • používat záchod /včas si dojít, utírat si zadeček – učitelka pomůže, pleny a nočníky jsou nepřípustné!/
 • používat kapesník, vysmrkat se
 • zvládat chůzi po schodech /mělo by zvládnout střídat nohy při chůzi ze schodů/
Menu