Doplňkové programy

Keramika

Záměrem je přiblížit dětem vlastnosti keramické hlíny a základy zacházení s hlínou. Vytvářením jednoduchých výrobků rozvíjet dětskou motoriku, umělecko-estetické cítění a fantazii.  Pokročilejší jedinci budou…
Menu