Projekty

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci programu Šablony pro MŠ a ZŠ I. OP JAK –  pro zajištění personální  podpory při vzdělávání dvouletých dětí  – školního asistenta a podpory vzdělávání v celkové částce 582 000,-Kč.

 

Menu