Spotřební koš

Co je to spotřební koš?

Ve snaze zachovat zdravotní význam školního stravování, zůstává základní výživovou normou pro stravování dětí ve školách a školských zařízeních tzv. spotřební koš, tj. průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den, která vychází z doporučených výživových dávek v České republice.

Spotřební koš je soustava 10 skupin základních potravin, jejichž denní doporučená dávka ke spotřebě by měla pokrýt doporučenou dávku živin pro jednotlivá odebraná jídla.

Výpočet spotřebního koše se provádí každý měsíc a dokumentuje se, jak se tato doporučení plní.

Přehled sledovaných potravin a jejich tolerance plnění dle vyhlášky:

Množství potravin v jednotlivých kategoriích se liší podle věku strávníků a podle počtu odebraných jídel. Zda školní jídelna dodržuje naplňování spotřebního koše, kontroluje ČŠI. V případě kontroly ze strany Zdravotního dozoru /hygieny/ je Spotřební koš první, co je kontrolováno a v případě nedodržení uvedeného také postihováno.

Zdravým stravováním dětí přispíváme k jejich dobrému fyzickému i duševnímu vývoji..

Odborníci na zdravou výživu zdůrazňují, že je žádoucí snižovat spotřebu tuků a cukrů a naopak zvyšovat spotřebu ryb, zeleniny, ovoce a luštěnin.

Náš spotřební koš:

Menu