Školní jídelna

Školní jídelna prošla v minulém období rekonstrukcí, její vybavení bylo modernizováno.
Kapacita školní jídelny je 150 obědů.
Je využita v rámci své hlavní činnosti, tak i činnosti doplňkové – vaříme pro cizí strávníky.
Kontakty:
tel. 722 672 919
mail: jidelna@msholuba-havirov.cz
O zdravou a výtečnou stravu se nám starají :
Vedoucí školní jídelny – Bc.Jana Nohelová
Hlavní kuchařka – Jarmila Pščolková
Kuchařka – Radmila Pelikánová
Pracovnice provozu – Gabriela Fricová
Ceny stravného pro rok 2023/2024:
celodenní strava – 36,- Kč
strava pro děti starší šesti let – 40,- Kč
cizí strávníci – 56,- Kč
Menu