Školní jídelna

Školní jídelna prošla v minulém období rekonstrukcí, její vybavení bylo modernizováno.
Kapacita školní jídelny je 150 obědů.
Je využita v rámci své hlavní činnosti, tak i činnosti doplňkové – vaříme pro cizí strávníky.
Kontakty:
tel. 722 672 919
O zdravou a výtečnou stravu se nám starají :
Vedoucí školní jídelny – Bc.Jana Nohelová
Hlavní kuchařka – Jarmila Pščolková
Kuchařka – Radmila Pelikánová
Pracovnice provozu – Gabriela Fricová
Ceny stravného pro rok 2021/2022:
celodenní strava – 33,- Kč
strava pro děti starší šesti let – 37,- Kč
cizí strávníci – 53,- Kč
Menu