Platba

PLATBY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Cena stravného není pro všechny věkové kategorie stejná. Děti jsou dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle věku rozděleny do následujících kategorií, k posouzení do jaké věkové kategorie dítě náleží je vodítkem věk dítěte ke konci školního roku 2023/2024 (tzn. ke dni 31.8.2024):

a) kategorie věk 3-6 let:
– Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 2-6 let):  36,- Kč/den
– Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 2-6 let):  27,- Kč/den

b) kategorie věk 7 let:
– Výše záloh pro celodenní stravování (kategorie 7 let): 40,- Kč/den
– Výše záloh pro polodenní stravování (kategorie 7 let): 31,- Kč/den

Částka za školné činí 400,- Kč/měsíc.

Za období letních prázdnin se platí v měsíci, ve kterém je MŠ otevřena, a to i v případě, že školku nevyužijete; platba stravného se za toto období týká jen těch, kteří pobyt využijí.

1) Stravné a školné na rok 2023/2024 (splatnost do 18. dne
aktuálního měsíce)
– Hotově v kanceláři vedoucí ŠJ v předem daných termínech
– Bezhotovostně – povolení k inkasu

Číslo bankovního účtu:  27-2888840297/0100 
Limit: 1500,- Kč/dítě

Informace o platbách: Vedoucí ŠJ – Bc. Jana Nohelová

2) Příspěvek na školní akce:  částka bude upřesněna po
schůzce rodičů na začátku školního roku
Číslo bankovní účtu:  27-2888840297/0100 (jedná se o platbu na školní akce typu výlety, divadla, exkurze, doprava apod.)

Termíny platby v září 2023
úterý 19.9.2023 v době od 6.00 do 14.30 hod.
středa 20.9.2023 v době od 6.00 do 14.30 hod.

Menu