Zápis dětí

ZÁPIS DO BĚŽNÝCH + LOGOPEDICKÝCH TŘÍD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rada města Havířova schválila termíny zápisů do mateřských škol pro školní rok 2023/2024:

10. května 2023 od 9.00 do 16.00 hod.

11. května 2023 od 9.00 do 12.00 hod.

Místo pro podávání žádostí: ředitelna mateřské školy

U zápisu zákonný zástupce dítěte dokládá:

– vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“

– vyplněný „Evidenční list dítěte“

– vyjádření lékaře

– rodný list dítěte

– občanský průkaz

Pro přijetí dítěte do logopedické třídy, doloží rodiče písemné vyjádření školského poradenského zařízení dle druhu postižení – je možné dodat dodatečně. Vzhledem k delší čekací době doporučujeme se objednat co nejdříve.

Dokumenty potřebné k přijetí najdete na webových stránkách v sekci – ke Stažení.

Dokumenty si můžete také vyzvednout v průběhu dubna v kanceláři hospodářky školy a ved. ŠJ

(v pracovních dnech od 6.00 – 13.00 hodin).

Upozornění:

O přijetí nerozhoduje pořadí, proto není nutné být u zápisu „mezi prvními“.

Tvoří se tak zbytečně fronta na zapsání a prodlužujete sobě čas čekání.

Využijte proto časový rozsah, který je Vám nabízen.

 

TERMÍN ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU

https://msholuba.cz/wp-content/uploads/2023/03/zvlastni-zapis-2023-1.jpg

Rada města Havířova schválila termíny zápisů do mateřských škol pro děti cizince (Ukrajina) pro školní rok 2023/2024:

6. června 2023 od 9.00 do 16.00 hod.

7. června 2023 od 9.00 do 12.00 hod.

Ostatní náležitosti konání zápisu viz výše.

Menu